CMI集团介绍

CMI集团介绍

勤美达国际各厂概况

  注册资本 (美元) 占地面积 (平方米) 主要设备 产能 (吨/月) 員工
 
鑄造造型機 機加工設備
CMS 2400万 11万 迪砂230B(650*535)
迪砂231B(650*535)
新东水平线(日)1000*800*640/2
2
1
1
数控车床
加工中心机
喷漆线
研发设备
模具设计&生产
7,000 1400
CMW 3200万 20万 迪砂230B(650*535)
新东水平线(德)900*750*500/2
迪砂231B(650*535)
1
2
1
数控车床
加工中心机
研发设备
模具设计&生产
9,000 1,600
迪砂231B(650*535) 1
CMB 8200万 14.6万 迪砂240B(600*775*375)
KW水平线11350*1000*700/2
1
1
数控车床
加工中心机
电泳涂装
8,000 540
CMH 3200万 13万 1期:迪砂240B(600*775)
2期:水平线(待规划)
2
1
数控车床
加工中心机
1期:5000 200

組織圖